Teknikerna som hjälper länets invånare till god hörsel

Hörselvårdsteknikern Johan Berner och hans kollegor Jens Lindqvist, Tomas Fyhr och Stefan Gustafsson ( Stefan saknas på bilden) hjälper länets invånare som har hörselnedsättning med service och installation av hjälpmedel, ett arbete som innebär mycket kundkontakter och besök i både hem och skolor.
Hörselvårdsteknikern Johan Berner ( i förgrunden) och hans kollegor Jens Lindqvist, Tomas Fyhr och Stefan Gustafsson ( Stefan saknas på bilden) hjälper länets invånare som har hörselnedsättning med service och installation av hjälpmedel, ett arbete som innebär mycket kundkontakter och besök i både hem och skolor. Foto: Johan W Avby

För den som har nedsatt hörsel finns en rad hjälpmedel för att få en bra livskvalitet. Det finns ett stort behov av såväl service, reparationer som installationer, något som regionens hörselvårdstekniker arbetar med.

– Variationen är styrkan i det här jobbet. Vi sitter inte på samma plats hela tiden utan är också ute mycket i länet och snurrar, och fördelar upp arbetet varje vecka. Vi träffar många människor och möter många positiva reaktioner på vårt arbete. Har någon hörselproblem påverkar det hela familjen, säger Johan Berner och Jens Lindqvist.

Tillsammans med kollegorna Tomas Fyhr och Stefan Gustafsson har de hörseltekniska avdelningen på Länssjukhuset Ryhov som bas. Här finns verkstaden och kundmottagning för alla hörselhjälpmedel som kommer in antingen via audionommottagningarna eller direkt av användarna under drop-in-tiderna.

Reparationer och rengöring

– Vi lagar drygt 8 000 hörapparater per år, eller hundra i veckan. Det är ofta hörtelefoner eller mikrofoner som går sönder, eller andra elektronikfel. Det kan också handla om att det är problem med hörselslingor till tv:n, till exempel. Det är också mycket rengöring av vax i apparaterna.

Det som går lagar de medan kunden väntar. På avdelningen finns en komplett verkstad med reservdelslager, där de arbetar med mikroskop och smala lödpennor för att hantera de små hörapparaterna.

Det är bara de hörapparater och hjälpmedel som regionens audionommottagningar lämnar ut som de också tar emot för service och reparationer. Men det hindrar förstås inte att turister från olika hörn av världen ibland letar sig fram till dem när deras hörapparater krånglar.

En stor del i verksamheten är också besök ute i länet. I såväl skolor som hem för att installera hörhjälpmedel eller felsöka när något krånglar. Det kan då handla om olika hjälpmedel som lampor som blinkar, vibratorer, eller väckanordningar kopplade till brandlarm.

Många skolbesök

– Vi har ungefär 160 förskole– och skolbarn som vi besöker, och hjälper till med att installera hörslingor på förskolor eller i klassrum. Här ska vi nu göra en satsning för att komma ikapp när vi får ytterligare en kollega till avdelningen, säger Johan Berner.

Hemma hos användare kan det ibland bli en hel del jobb med att hitta olika fel.

– Felet kan vara elkablar som är dolda bakom många lager tapet och därför svåra att komma åt.

I arbetet ingår också en del administration, kontakter med hörselhabiliteringen, med mera.

Ett ganska nytt område för hörselvårdsteknikerna är att hjälpa de människor som har så kallade Cochleaimplantat, ett hörhjälpmedel där hörselnerven stimuleras med elektrisk impuls.

– Vi supportar när de kommer på årskontroll till audionommottagningen och servar med reservdelar, säger Johan Berner.