BUP ger stöd till barn och unga

Calle Lindén, sjuksköterska, Åsa-Marie Stigsdotter Greenlee, psykolog, Linda Jonsson, kurator, Zaida Månsson, vårdadministratör och Sofia Bergvall, ST-läkare, berättar om sitt arbete på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, Länssjukhuset Ryhov, som handlar om att utreda och behandla olika psykiatriska tillstånd.
Calle Lindén, sjuksköterska, Åsa-Marie Stigsdotter Greenlee, psykolog, Linda Jonsson, kurator, Zaida Månsson, vårdadministratör och Sofia Bergvall, ST-läkare, berättar om sitt arbete på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, Länssjukhuset Ryhov, som handlar om att utreda och behandla olika psykiatriska tillstånd. Foto: Mikael Bergström

Till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, på Länssjukhuset Ryhov kommer barn och ungdomar upp till 18 år för bedömning av psykiatrisk sjukdom eller funktionsnedsättning. BUP kan förutom bedömning erbjuda utredning och behandling av olika psykiatriska tillstånd, med en öppenvårdsmottagning, länsövergripande slutenvårdsavdelning och anorexienhet med dagvård.

– Vi kommer in i en spännande tid i en människas liv där det händer mycket och det finns stor utvecklingsmöjlighet. Det är ett stimulerande och varierande arbete och det teamarbete vi har ger både stöd och stimulans. Vi har också mycket kontakter med andra verksamheter, som socialtjänsten, säger Åsa-Marie Stigsdotter Greenlee, psykolog på BUP.

– Får vi komma in tidigt i en process kan vi göra stor skillnad så att det inte utvecklar sig till kroniska tillstånd, säger Linda Jonsson, kurator. Det finns många stressfaktorer i samhället idag som kräver mycket av ungdomarna och som kan göra funktionshinder tydligare.

Arbetar i team

Kuratorer och psykologer arbetar tillsammans med läkare och sjuksköterska i klinikens olika team;  avdelningsteam, anorexiteam och specialiserade öppenvårdsteam, ett för neuropsykiatriska svårigheter och ett för övriga psykiatriska tillstånd.

– Jag arbetar i vårt neuropsykiatriska team. Ett väldigt varierat jobb med utredningar och behandlingar, både enskilt och tillsammans med föräldrar och barn, säger Linda Jonsson.

Kontakterna med patienten varierar stort. Från ganska korta kontakter i vissa fall, till de som varar under flera år.

Vårdadministratörerna har en viktig roll i allt från att ta emot besökarna i receptionen, journaldokumentation, administrativ telefontid och att skicka kallelser.

– Jag börjar varje morgon med att kontakta psykiatriska akutmottagningen för att se om det kommit in några patienter akut under natten som ska skrivas in. Vi bokar också nybesök och första besöket till behandling eller utredning, säger vårdadministratör Zaida Månsson.

Fyra vårdplatser

Klinikens slutenvårdsavdelning har fyra vårdplatser för patienter som behöver läggas in för bedömning och behandling. Det kan handla om allt från psykossjukdom till akuta krisreaktioner.

– Som sjuksköterska ansvarar jag för patientens omvårdnad. Vi jobbar intensivt med patienten och jag är med under en stor del av patientens dag. Det är ett intressant arbete som mycket handlar om att observera patienten, säger sjuksköterska Calle Lindén.

Vidareutbildning och specialistutbildning är viktigt för medarbetarna på BUP, som att läsa till specialistsjuksköterska i psykiatri, specialistläkare, specialistpsykolog och psykoterapeutisk vidareutbildning.

Tid för handledning

– Det läggs upp ett bra ST-program, säger ST-läkare Sofia Bergvall. Jag får gå de utbildningar som jag behöver, och jag får tid avsatt för handledning och psykoterapiutbildning. Jag kan även ha egna önskemål om en del av mina randningar – och de är välfungerande. Kliniken köper också in den litteratur som jag behöver. Dessutom får man som medarbetare vara delaktig i utvecklingsarbete, som till exempel Fakta-dokument.

Flera pekar också på möjligheten att få vara med och påverka i olika sammanhang, till exempel inför den omorganisation som skett av teamen.

AW och sykurs

– Har man förslag på förbättringar så lyssnar ledningen, och sedan testar vi, säger Zaida Månsson.

En lagom stor klinik, överskådlig och med korta kontaktvägar, tycker medarbetarna. Dessutom med extra gott fika på fredagarna. Ett gäng träffas regelbundet till sykurs efter jobbet, och när veckan är slut blir det ibland "after work".

– Det är väldigt familjärt här. Alla hjälps åt och det är roligt att gå till jobbet, säger Zaida Månsson.

Läs mer på 1177:

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Länssjukhuset Ryhov (Extern länk)