Film

Filminspelning
Region Jönköpings län ger stöd till regionala kortfilms- och dokumentärproduktioner. Foto: Johan W Avby

Det regionala uppdraget är att vara ett nav för länets filmkulturella insatser inom pedagogik, produktion samt visning.

Vi arbetar därför med filmkulturella insatser och stöd till regional kortfilms- och dokumentärfilmsproduktioner samt värnar om de regionala biografernas utveckling i en brytningstid mellan analog och digital teknik.

Prioriterade målsättningar film

Filmpedagogik

Filmpedagogik ger nya kommunikationsvägar i de lärande processerna. Filmpedagogiken ger barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och att stärker deras kunskaper om filmens språk och uppbyggnad.

Filmpedagogik

Filmproduktion

Genom att ge coaching och teknikstöd och bygga nätverk stöttar vi filmproduktioner runt om i länet. Insatserna är främst riktade till unga filmare.

Filmproduktion

Filmvisning

Den digitala tekniken skapar tillgänglighet till nya visningsplatser, nya uttryck och berättelser. Genom filmfestivaler och filmtävlingar ger vi unga filmare stöd och bidrar till att hitta regionala talanger.

Filmvisning