Kultur

Air Småland för lokala stipendiater/värdar

Vi söker lokala konstnärer inom det fria kulturlivet som, i samarbete med kulturaktörer och institutioner i länet, vill ta emot gästande residenter inom konstområdena litteratur, dans, bild och form samt film i perioder under de kommande tre åren.

För det första residenset som äger rum mellan 9 september - 9 december 2024 har vi valt litteratur som fokus. Alla författare verksamma i Jönköpings län med möjlighet att ta emot och vara värd för en gästande residensförfattare under tre månader hösten 2024 kan söka. Organisationer med litterär verksamhet kan också ansöka om att vara värd och stipendiesumman utbetalas då som bidrag. Man kan som lokal stipendiat/värd också föreslå residenter inom det utlysta området genom att uppmana intressanta konstnärer att söka residensprogrammet. 

Ansökan

Sökande för residensperioden 9 september - 9 december ska vara en publicerad författare med bas i Jönköpings län eller annan aktör inom litteraturområdet. Ansök genom att beskriva din bakgrund och motivera varför just du vill bli en av våra lokala stipendiater/värdar för litteraturresidenset. Sök via digitalt formulär senast 31 maj.

Ansökan för lokal stipendiat/värd (Extern länk)

Praktisk information

Residensvistelserna är tre kalendermånader och under 2024 pågår den första residensperioden från 9 september fram till 9 december.

Parallellt med att vi utlyser residens för lokal stipendiat/värd går det ut en utlysning för gästande residensförfattare från hela Norden och internationellt. Valet av gästande resident sker sedan i samråd mellan referensgruppen på Region Jönköpings län Kulturutveckling och lokal stipendiat/värd. 

Efter avslutad vistelse ska både den gästande konstnären och den lokala konstnären/värden lämna var sin kort rapport över vistelsen och berätta om vad som skett, vad som arrangerats, statistik kring deltagandet i offentliga arrangemang med mera.

AiR Småland står för följande

• Utlyser residens för 2024 inom litteratur, hanterar ansökningar och urval och tar fram en lista med 3-4 förslag som presenteras för lokal stipendiat/värd
• Informerar om stipendievistelserna via förvaltningens hemsida och i sociala medier
• Sköter koordinering och administration av residensen

Stipendie/ersättning till stipendiat/värd utgår enligt följande fördelning:
Ett stipendie eller bidrag på 60 000 SEK totalt betalas ut för hela perioden, resor inom länet till en summa av 3729 SEK för hela perioden, 6600 SEK till offentliga framträdanden likaså står Region Jönköpings län Kulturutveckling för boendekostnader och ateljékostnad under perioden.

Lokal stipendiat/värd står för följande

• Erbjuder ett värdskap för gästande konstnär under hela vistelsen (residenten ska tillbringa minst 75% av tiden på plats under residensperioden)
• Är kontaktperson själv eller utser annan kontaktperson för att ta emot och introducera konstnären på plats samt bjuda in till gemensamma träffar och samtal
• Att i samråd med oss på Region Jönköpings län Kulturutveckling vara behjälplig med att boka lämpligt boende samt finna arbetsplats för den gästande konstnären
• Planerar och arrangerar i samråd med den gästande konstnären minst ett offentligt framträdande, workshop, samtal, cirkel eller seminarium under residenset
• Kommunicerar att residensprogrammet AiR Småland sker i samarbete med Region Jönköpings län Kulturutveckling via befintliga kanaler

Urval

I urvalet av lokala stipendiater/värdar tittar vi på hur sökande motiverar både sitt konstnärsskap och sin möjlighet till värdskap för att kunna genomföra residenset. I urvalet tar vi även hänsyn till tillgänglighetsaspekter och vi eftersträvar geografisk spridning i hela länet.

Om AiR Småland

AiR Småland är ett nytt residensprogram som drivs av sektionen Kulturutveckling inom Region Jönköpings län, med stöd av Kulturrådet. Målet är att ge plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residens i länet. Residensen sker genom vistelsestipendier för gästande residenter som kommer att tas emot av en lokal stipendiat/värd där båda ges förutsättningar att fokusera på konstnärligt undersökande arbete samt möjlighet till inspiration och fördjupning inom sitt område. Vistelsen ska vara förankrad i platsens förutsättningar och med den lokala stipendiaten/värdens önskemål. Syftet med AiR Småland är att stärka Jönköpings läns fria kulturliv, kulturaktörer och institutioner, samtidigt som länets kulturliv utvecklas i utbytet med gästande residenter.