Kultur

Fler kulturupplevelser för barn och unga genom utökat kulturbidrag

Barn skapar i lera
Vandalorums designskola för barn och unga kan göras permanent tack vara en extra förstärkning på 400 000 kronor från Kulturrådet. Foto: Vandalorum

Kulturrådet har utökat sitt kulturbidrag för 2024 med 812 000 kronor för Region Jönköpings län. Utökningen av både statligt och regionalt bidrag gör att bland annat Vandalorum kan göra sin designskola för barn och unga permanent. Riksteatern kan göra sitt tillfälliga projekt Kultturrätten till en långsiktig insats för att fler skolelever ska kunna ta del av kulturupplevelser.

Sammanlagt har Kulturrådet beviljat Region Jönköpings län 46 536 000 kronor i bidrag till Kultursamverkansmodellen för 2024, det är en utökning med 0,9 procent jämfört med 2023. Samtidigt har Region Jönköpings län ökat sitt regionala bidrag med 3,5 procent. Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tog beslut om fördelningen av statsbidrag och regionala bidrag inom kultursamverkansmodellen i länet på sitt sammanträde den 29 februari.

– Tack vare utökningen av kulturbidrag från både Region Jönköpings län och Kulturrådet får våra kulturverksamheter i länet bättre förutsättningar att nå fler. Framförallt får våra barn och unga ännu större möjligheter att ta del av kulturupplevelser både i skolan och på fritiden, säger Kerstin Hammar (M), regionråd och ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.  

Investeringar för barn och unga

Vandalorum i Värnamo får ett utökat statligt bidrag på 400 000 kronor som gör att verksamheten med designskola för barn och unga kan bli permanent. Riksteatern får ett utökat regionalt bidrag på 350 000 kronor för insatsen Kulturrätten, vilket innebär kultur i skolan.

– Vi är väldigt glada att Kulturrådet och Region Jönköpings län valt att särskilt stödja Vandalorums Designskola! Det innebär att vi nu kan permanenta denna viktiga del av vår pedagogiska verksamhet samt möjliggöra för fler att delta och möta professionella formgivare. Vi vill genom Designskolan ge barn och unga i länet nya erfarenheter och sociala sammanhang, men också värdefulla kunskaper om hur saker görs och är utformade, säger Elna Svenle, museichef på Vandalorum.

– Att möta och uppleva professionell konst och kultur ska vara en självklarhet för alla barn och unga. Kulturrätten har under fyra år som projekt bidragit till att stärka kulturens roll i skolan i Jönköpings län. Den extra förstärkningen är betydelsefull då den gör att Kulturrätten kan ta steget från tillfälligt projekt till långsiktig insats. Det är en viktig investering för våra barn och unga, säger Sara Klaesson, samordnare för Kulturrätten och scenkonstkonsulent barn & unga på Riksteatern Jönköpings län.

Om kultursamverkansmodellen

Inom kultursamverkansmodellen fördelas statliga medel via Kulturrådet till regionerna som i sin tur fördelar dessa vidare till kulturverksamheter i sina län. Verksamheterna i Jönköpings län som tar del av bidrag inom kultursamverkansmodellen är Kulturutveckling Region Jönköpings län, Jönköpings läns museum, Arkiv Jönköpings län, Smålands musik och teater, ShareMusic & Performing arts, Vandalorum och Riksteatern Jönköpings län. Region Jönköpings län har även budgetanslag för sektionen Kulturutveckling samt Smålands musik och teaters men de beslutas inte i det här ärendet.

Fördelning 2024

Riksteatern
Regionalt bidrag: 977 000
Statligt bidrag: 1 216 000 
Totalt: 2 193 000 kr                                  

Vandalorum
Regionalt bidrag: 1 546 000
Statligt bidrag: 2 657 000
Totalt: 4 203 000 kr

Jönköpings läns museum
Regionalt bidrag: 18 295 000
Statligt bidrag: 8 760 000
Totalt: 27 055 000 kr                                             

Arkiv Jönköpings län
Regionalt bidrag: 2 241 000
Statligt bidrag: 1 321 000
Totalt: 3 562 000 kr

ShareMusic & Performing Arts
Regionalt bidrag: 1 076 000
Statligt bidrag: 1 032 000
Totalt: 2 108 000 kr

Statligt bidrag till Kulturutveckling
Biblioteksutveckling: 2 660 000 
Hemslöjd: 718 000 
Främjande verksamhet: 2 866 000 
Regionsamverkan Sydsverige: 300 000
Totalt: 6 544 000 kr

Smålands musik och teater
Statligt bidrag:
 25 005 000 kr