Kultur

Guide: Så skriver du en bra projektbeskrivning

En skrivmaskin där någon har skrivit "The best way is just to start!" på papperet.

För att finansiera ditt filmprojekt behöver du göra en projektbeskrivning som blir verktyget för att få pengar till filmen. Oavsett i vilket sammanhang du söker – regioner, kommuner, filmfonder eller stipendier – så behöver du ett dokument som beskriver projektet från idé till genomförande.

Du som skriver projektbeskrivningen kan vara ensam filmare som verkar som både regissör och producent. Är du regissör, och letar efter en producent att samarbeta med, är det bra att ha ett dokument som berättar om din vision innan ni tillsammans utvecklar projektbeskrivningen.

En projektbeskrivning fungerar också som ett utmärkt hjälpmedel för din filmiska process. Då projektbeskrivningen ska beskriva och tydliggöra – varför du vill göra projektet, vilka andra personer som är involverade, vem publiken är, vad du vill att publiken ska uppleva, vilka andra filmer/serier/kreatörer som inspirerar dig och annat som hjälper till att förmedla vad slutresultatet kommer bli – så blir projektet också tydligare för dig som skriver. En annan viktig del av en projektbeskrivning är att beskriva den ekonomiska planen och projektets budget.

Se din projektbeskrivning som ett levande dokument, som kan förändras under resans gång beroende på hur ditt projekt utvecklas och vilka stöd som beviljas. Den kan därför behöva revideras. Ofta kan en film ta flera år att färdigställa och då kan en väl genomarbetad projektbeskrivning också vara ett sätt att hålla dig sann till visionen av filmen.

En projektbeskrivning kan se ut på många olika sätt och det finns ingen ”mall” för hur den måste se ut. Det viktigaste är att du kan förmedla och ge en tydlig bild av vad det är för historia du vill berätta, hur du vill berätta den och varför du vill berätta den och för vem, och att detta framgår på ett tydligt sätt. Tänk på att projektet ska vara relevant både för andra och din samtid. Ställ dig gärna frågorna; varför ska man se din film, varför är den viktigt?

Checklista

Använd gärna vår checklista som stöd när du ska göra din projektbeskrivning. Vill du ha mer stöd får du gärna kontakta våra filmutvecklare. 

Checklista för projektbeskrivning och budget (pdf-fil, 161 kB)