Kultur

Filmpedagogiska tips & material

Här hittar du tips på filmpedagogiska handledningar och annat användbart material!

Skolbiofolder 2023/24

Här nedan kan du ladda ner skolbiofoldern för 2023/24 med argument för varför skolbio är viktigt, tips på hur du kan arbeta med film i undervisningen och hur du går tillväga för att starta skolbio. Du hittar också kontaktuppgifter till biografer och till oss på Region Jönköpings län och vad vi kan hjälpa till med.

Skolbiofolder 2023/24 (pdf-fil, 4274 kB)

Filmriket

Här hittar du ett stort utbud av filmer med rättigheter att visa för dina elever i klassrummet helt kostnadsfritt! Du hittar också filmhandledningar och inspiration och övningar inom filmskapande alla utvecklade med utgångspunkt i läroplaner med syfte att göra det lätt, roligt och framför allt enkelt att anpassa arbetet med rörlig bild till era kursplaner. Vi uppdaterar kontinuerligt med nya övningar och handledningar som vi tar fram tillsammans med lärare, filmpedagoger och verksamma filmskapare.

Filmriket play (Extern länk)

Filmpedagogiskt material för den anpassade grundskolan

Bok och film i den anpassade grundskolan är ett regionalt projekt som vill ta vara på ett antal teman som på olika sätt diskuterar känslor, kroppar, instinkter och mycket annat som gör oss till människor.

Inom ramen för projektet har det tagits fram ett antal teman som kommer diskuteras i bok/filmhandledningar. Dessa handledningar är tänkta som ett stöd främst för lärare i den anpassade grundskolan som vill arbeta med att utforska olika teman utifrån böcker och film. Teman för 2023 är Kroppen och Känslor och varje handledning innehåller, förutom den pedagogiska delen, även böcker och filmer som lämpar sig för arbetet.

Här hittar du mer information samt handledningarna. (Extern länk)