Kultur

Stöd för digital kompetens- och verksamhetsutveckling

Som en fortsättning på Digitalt först med användaren i fokus kan folkbiblioteken i Jönköpings län under 2022 söka medel från Biblioteksutveckling för satsningar inom digital kompetens- och verksamhetsutveckling. Stödet ska främja lärande i personalgruppen, gärna tillsammans med användare. Det kan bland annat användas till kostnader för personal, föreläsare eller utrustning. Maxbeloppet som kan sökas är 25 000 kr.

Har ni en idé och vill ansöka? Kontakta Linn Holmstedt.

Några förslag på vad stödet skulle kunna användas till:

  • Fortbildning och programverksamhet inom MIK, källkritik, IT-säkerhet.
  • Fortbildning och programverksamhet inom digitalt skapande och berättande.
  • Fortbildning kring filmskapande och för produktion av filmer för att marknadsföra biblioteksverksamheten.

Biblioteksutveckling tar emot ansökningar fram till 30 november och de hanteras löpande, besked lämnas inom 10 arbetsdagar. Redovisning sker genom dokumentation och deltagande i ett kunskapsdelande tillfälle under våren 2023.