Kultur

Välkommen på slöjdklubbsträff i Hemslöjdens Hus den 7 maj

Är du nyfiken på slöjdklubben? Den 7 maj mellan 16:30-19:00 har vi öppet hus. Foto: Johan W Avby

Just nu visas utställningen "Vi sätter ljuset på: Slöjdklubben" i Hemslöjdens Hus. De som medverkar i utställningen är alla unga deltagare i Slöjdklubben. De har själva fått välja om de vill ställa ut och vad dom vill visa. Föremålen är exempel på traditioner, lösningar, ”bra att ha-saker”, kreativt personligt skapande och att de faktiskt håller på att bli kunskapsbärare i en lång tradition. 

Slöjdklubbens verksamhet bygger på en pedagogik där barn får möjligheten att upptäcka slöjdens material och verktyg och utveckla sin egen förmåga att göra och skapa med händerna. Att slöjda är ett sätt att lära sig behärska sin kropp, förstå att man kan göra själv, lösa problem och kunna göra det man vill eller behöver.

Är ditt barn intresserad av skapande och slöjd? Slöjdklubben är en klubb för barn mellan 7-14 år som träffas och slöjdar ihop med en handledare. Vi upptäcker olika material och tekniker. Barn går ihop med en vuxen. Vi träffas varannan vecka 7 gånger per termin, 600kr/termin.

Är du nyfiken på slöjdklubben? Den 7 maj mellan 16:30-19:00 har vi öppet hus. Anmäl dig och ditt barn via mejl till filippa.boqvist@rjl.se, skriv ”Öppet hus 7 maj” i ämnesraden. 

Hör gärna av dig till Filippa om du har frågor eller är intresserad av att delta i öppet hus eller slöjdklubben!