Kultur

Janina Renström är årets mottagare av Paul Petersons stipendium

Janina Renström med målningen "Beethoven Egmont". Förlagan till målningen är ett foto taget under en fest i Nässjö på 70-talet. Porträttfoto: Maja Gregor

Årets mottagare av Paul Petersons stipendium är konststudenten Janina Renström. Hon är född och uppvuxen i Nässjö och studerar fri konst på Umeå Konsthögskola där hon läser sitt sista år på masterprogrammet. I sitt konstnärskap intresserar sig Janina för äldre fotografier. Många av fotografierna hon använder sig av till sitt måleri är kopplade till Nässjö och Småland.

Paul Petersons stipendium delas varje år ut till konststuderande med anknytning till Jönköpings län. Stipendiet är på 80 000 kronor och delas ut av Kerstin Hammar (M), regionråd och ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i Region Jönköpings län, klockan 11.30 söndag den 25 februari på Smålands konstarkiv, Vandalorum i Värnamo.

Juryns motivering

”Janina Renström gestaltar minnets flyktighet i sitt måleri. Fotoalbumen från hennes uppväxt i Nässjö används som en skattkista som hon öser kontextlösa skatter ur. Frysta ögonblick där innebörden börjat suddas ut, men där laddningen finns kvar. Ingen minns längre ögonblicken men atmosfären skapar känslor som många av oss kan relatera till. Hennes målningar bearbetar en del av vårt kulturarv som ännu inte färgats av det nostalgiska skimmer som 1900-talets fotografier ofta omgärdas av och ger oss en möjlighet att förstå hur milleniegenerationerna i Småland formats av sin omvärld. Janina Renström skapar en narrativ rikedom som sträcker sig över tid och rum. Hennes konst är ett intressant tillflöde till den småländska historieskrivningen och väcker frågor kring hur vi formar våra berättelser och konstruerar minnen.”

Paul Petersons stipendium

Genom Paul Petersons stiftelse, som förvaltas av Region Jönköpings län, har konststuderande från Jönköpings län möjlighet att söka stipendium för att utveckla och förverkliga konstnärliga idéer och projekt. Stipendierna delas ut årligen på stiftaren Paul Petersons födelsedag den 25 februari.