Kultur

Yttrandefrihet och fristad

Kvinna som håller ett foto
Region Jönköpings län är en fristadsregion som tar emot författare, journalister och konstnärer. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län arbetar med kulturen som en drivkraft i ett interkulturellt samhälle och som ett verktyg för integration.

Det fria ordet och yttrandefriheten är en självklarhet i Sverige. Men i många länder är den starkt begränsad och många riskerar liv och hälsa för sig själv och sina anhöriga genom att utöva sitt yrke.

I Sverige har yttrandefriheten och särskilt tryckfriheten starka traditioner och bättre stöd i lagstiftningen än i de flesta länder. Region Jönköpings län tror på kulturen som en drivkraft i ett interkulturellt samhälle, där kulturerna och de konstnärliga uttrycken kan färgas av varandra och blandas och därmed skapa ett mer dynamiskt, öppnare och modigare samhällsklimat.

Vi är en fristadsregion

Region Jönköpings län är en fristadsregion och vi kan ta emot författare, journalister och konstnärer. Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga program då det viktigaste kriteriet vid val av författare, journalister och konstnärer inte är de konstnärliga meriterna utan behovet av att komma i säkerhet och/eller för att få sin röst hörd och sina texter publicerade.

Läs mer om våra tidigare fristadskonstnärer

Medlem i nätverket ICORN 

För att kunna verka som fristadsregion är Region Jönköpings län sedan 2013 medlem i ICORN – International Cities Of Refuge Network. ICORN är ett internationellt nätverk av fristäder för författare, journalister och konstnärer från länder där yttrandefriheten är beskuren. De samarbetar med PEN International som genom sin underavdelning Writers in Prison Committee (WiPC) ansvarar för att kontrollera den sökandes skyddsbehov och bakgrund.

Idag finns det många fristäder/regioner över hela världen och det blir fler och fler i Sverige. Region Jönköpings läns arbete har skapat ett intresse från fler kommuner om att bli fristad. Arbetet har dessutom gett regionen en utgångspunkt på den internationella arenan vad gäller ny kunskap och nya nätverk för en vidareutveckling av arbetet med yttrandefrihet.

Läs mer om ICORN (Extern länk)