Yttrandefrihet och fristad

Kvinna som håller ett foto
Region Jönköpings län tar emot fristadsförfattare. Genom att ta emot fristadsförfattare slår Sverige ett viktigt slag för yttrande- och pressfriheten. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län arbetar med kulturen som en drivkraft i ett interkulturellt samhälle och som ett verktyg för integration.

Det fria ordet och yttrandefriheten är en självklarhet i Sverige. Men i många länder är den starkt begränsad och många riskerar liv och hälsa för sig själv och sina anhöriga genom att utöva sitt yrke.

I Sverige har yttrandefriheten och särskilt tryckfriheten starka traditioner och bättre stöd i lagstiftningen än i de flesta länder. Region Jönköpings län tror på kulturen som en drivkraft i ett interkulturellt samhälle,
där kulturerna och de konstnärliga uttrycken kan färgas av varandra och blandas och därmed skapa ett mer dynamiskt, öppnare och modigare samhällsklimat.

Vi är en fristadsregion

Region Jönköpings län är en fristadsregion och vi kan ta emot författare, journalister och konstnärer. Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga program då det viktigaste kriteriet vid val av författare, journalister och konstnärer inte är de konstnärliga
meriterna utan behovet av att komma i säkerhet och/eller för att få sin röst hörd och sina texter publicerade.

Medlem i nätverket ICORN 

För att kunna verka som fristadsregion är Region Jönköpings län sedan 2013 medlem i ICORN – International Cities Of Refuge Network. ICORN är ett internationellt nätverk av fristäder för författare, journalister och konstnärer från länder där yttrandefriheten är beskuren. De samarbetar med PEN International som genom sin underavdelning Writers in Prison Committee (WiPC) ansvarar för att kontrollera den sökandes skyddsbehov och bakgrund.

Idag finns det många fristäder/regioner över hela världen och det blir fler och fler i Sverige. Region Jönköpings läns arbete har skapat ett intresse från fler kommuner om att bli fristad. Arbetet har dessutom gett regionen en utgångspunkt på den internationella arenan vad gäller ny kunskap och nya nätverk för en vidareutveckling av arbetet med yttrandefrihet.

ICORN international cities of refuge network | The International Cities of Refuge Network is an association of cities around the world dedicated to the value of Freedom of Exp(Extern länk)

Region Jönköpings läns fristadsuppdrag

Fristadsförfattare 2020-2021

I februari 2020 tog Region Jönköpings län emot sin tredje fristadsförfattare, irakiske poeten och scenkonstnären Ali Thareb (född 1988).

2014 grundade Thareb ”The Cultural Militia” tillsammans med vännerna, de irakiska poeterna och scenkonstnärerna, Mazen Mamouri, Muhammad Karim och Kazem Khanjar. Sett som pionjärer i en ny litterär och konstnärlig rörelse i det irakiska kulturlivet, är ”The Cultural Militia” ett poetiskt kulturprojekt som motsätter sig våldsamma operationer i Irak i dess olika former. Med sina performances framförde de poesi på de farligaste platserna i Irak; på kyrkogårdar, explosionsplatser, gränspunkter, landminfält och även flytandes på vatten för att skildra drunknade flyktingar.

Thareb har publicerat tre poesiböcker på arabiska och en bok på både arabiska och franska utgiven i Frankrike 2018. Hans texter ingår i poesiantologier på franska, turkiska och arabiska.

Hans diktsamling ”Ömsint man från knivarnas rike” kom i juni 2021. Den är tvåspråkig; svenska och arabiska. Översättning till svenska av Jasim Mohamed.

Ali Thareb medverkar även i "Skapande liv En fristadsantologi" utgiven september 2021 av Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen på Bokförlaget Korpen.

Thareb vill med sina dikter försöka att ta ”hämnd” på verkligheten genom personifiering och livliga bilder som återspeglar den dystra, tragiska, brutala och fula verkligheten i det dagliga livet i Irak.

I april 2020 medverkade Thareb i Rutan, Värnamo, med en uppläsning: Artikel i Jönköpings-Posten(Extern länk) 

Ali Thareb medverkade i det regionala projektet Kulturfesten 2020 med poesiuppläsning av hans verk ”Letters about tears” som filmades av Johan Werner Avby på Jönköpings läns museum. Översättningen finns att läsa på Kulturfesten.nu(Extern länk)

I december 2020 tilldelades Ali Natur & Kulturs särskilda stipendium; Natur & Kulturs särskilda stipendium - Natur & Kultur (nok.se)(Extern länk)

i oktober 2021 medverkade Ali Thareb tillsammans med Martin Schibbye i ett samtal om det fria ordet och om sitt författarskap;  Mänskliga rättigheter - Jönköpings bibliotek och Stadsarkivet (jonkoping.se)(Extern länk)

Ali har skrivit flera artiklar, bl a i Svenska PEN/Opp https://www.penopp.org/sv/artiklar/det-perfekta-alternativet-en-ung-irakisk-poet(Extern länk) men även i Jönköpings Posten.

Se hans poesiuppläsning "Letters about tears"

Tidigare fristadskonstnärer