Kultur

Samtida cirkus

Cirkusartist framför stenmur

Samtida cirkus är en konstart under stark utveckling med etablering av många nya aktörer i länet.

Centralt för en fortsatt utveckling av konstarten är att stödja samverkan mellan aktörerna och att stärka förutsättningarna för att verka i länet. För att främja samtida cirkus i Jönköpings län behöver nätverk byggas både regionalt, nationellt och internationellt.

Cirkusflätan

Cirkusflätan är ett treårigt interregionalt samarbetsprojekt där vi bland annat genomfört cirkusresidens. Genom residensarbete skapas möjligheter för cirkusartister att utveckla sina konstnärliga uttryck och samtidigt få möjlighet att bjuda in allmänheten att ta del av deras arbete.

Cirkusflätan