Kultur

Kulturbidrag

En kvinnlig dansare i skogen. En man sitter på en stubbe bakom.
Foto: Johan Avby Werner

Region Jönköpings län beviljar bidrag och delar ut kulturstipendier som stöd för personer, föreningar och organisationer som arbetar för ett levande kulturliv i länet.

Projektstöd

Projektstöd finns för att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län. Stödet kan användas för att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter.

Projektstöd kultur-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) (Extern länk)

Produktionsstöd

Produktionsstödet ska stimulera och stödja länets fria utövare, kulturarbetare och konstnärer inom scenkonst och film, samt stärka, bredda och förnya kulturlivets infrastruktur. Stödet ska också stimulera nya produktioner i länet och berättelser med koppling till länet.

Produktionsstöd - film och scenkonst-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) (Extern länk)

Arrangemangsstöd

Syftet med arrangemangsstödet är att främja ett ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare, förbättra spridning av bred och mångsidig kultur i länet och öka utbudet av kultur för barn, unga och unga vuxna på deras fritid. Stödet syftar också till att främja en positiv utveckling av lokala arrangörer.

Arrangemangsstöd kultur-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) (Extern länk)

Kultur- och arbetsstipendier

Region Jönköpings län kultur- och arbetsstipendier syftar till att stödja och uppmuntra professionella aktörer  verksamma inom dans, film och rörlig bild, litteratur, musik,bild och form, hemslöjd, teater, museum, kulturarv, folkbildning samt nya konstformer.

Kulturstipendier-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) (Extern länk)

Arbetsstipendier inom kultur-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) (Extern länk)

 

Fler bidrag och stipendier finns på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län. Där kan du också läsa om hur du ansöker.    

Bidrag och finansiering  (Extern länk)