Kultur

Kulturbidrag

Region Jönköpings län beviljar bidrag och delar ut kulturstipendier som stöd för personer, föreningar och organisationer som arbetar för ett levande kulturliv i länet.

Projektstöd

Projektstöd finns för att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län. Stödet kan användas för att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter. Projektstöd kan sökas under perioden 20 augusti till och med 25 september 2024.

Läs mer och ansök om projektstöd

Verksamhetsstöd

Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i Jönköpings län som bedriver stadigvarande verksamhet inom kulturområdet i huvudsak. Verksamheten ska vara viktig för länets kulturpolitiska infrastruktur. Verksamhetsstöd kan sökas under perioden 20 augusti till och med 25 september 2024.

Läs mer och ansök om verksamhetsstöd

Produktionsstöd

Produktionsstödet ska stimulera och stödja länets fria utövare, kulturarbetare och konstnärer inom scenkonst och film, samt stärka, bredda och förnya kulturlivets infrastruktur. Stödet ska också stimulera nya produktioner i länet och berättelser med koppling till länet. Produktionsstöd kan sökas under perioden 20 augusti till och med 25 september 2024.

Läs mer och ansök om produktionsstöd för film

Läs mer och ansök om produktionsstöd för scenkonst

Arrangemangsstöd

Syftet med arrangemangsstödet är att främja ett ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare, förbättra spridning av bred och mångsidig kultur i länet och öka utbudet av kultur för barn, unga och unga vuxna på deras fritid. Arrangemang som genomförs 1 januari-30 juni går att söka från 1 december föregående år. Arrangemang som genomförs 1 juli–31 december går att söka från 1 juni innevarande år.

Läs mer och ansök om arrangemangsstöd

Kultur- och arbetsstipendier

Region Jönköpings läns kultur- och arbetsstipendier syftar till att stödja och uppmuntra professionella aktörer  verksamma inom dans, film och rörlig bild, litteratur, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum, kulturarv, folkbildning samt nya konstformer. Kultur- och arbetsstipendier kan sökas under perioden 1 april till och med 1 juni 2024.

Läs mer och nominera till kulturstipendium

Läs mer och ansök om arbetsstipendier inom kultur

Paul Petersons stipendium

Genom Paul Petersons stiftelse, som förvaltas av Region Jönköpings län, har konststuderande från Jönköpings län möjlighet att söka stipendium för att utveckla och förverkliga konstnärliga idéer och projekt. Paul Petersons stipendium kan sökas under perioden 1 oktober till och med 1 december 2024.

Läs mer och ansök om Paul Petersons stipendium

AiR Småland

Syftet med AiR Småland är att stärka Jönköpings läns fria kulturliv, kulturaktörer och institutioner, samtidigt som länets kulturliv utvecklas i utbytet med gästande residenter. AiR Småland tar emot residenter som är verksamma inom konstområdena litteratur, dans, bild och form samt film.  Ansökan är nu öppen för verksamma inom litteraturområdet. Sista ansökningsdag är 31 maj 2024.

Läs mer och ansök till AiR Småland

Bruno Mathsson Design Residency

2023 etablerade Region Jönköpings län ett nytt internationellt residens i Värnamo. Syftet med residenset är att erbjuda en internationellt verksam designer tid för efterforskning, utveckling, nätverkande och fokus i en stimulerande arkitektonisk miljö, i samarbete med Vandalorum och regionens omfattande tillverkningsindustri. Ansökan till Bruno Mathsson Design Residency 2025 öppnar under hösten 2024.

Läs mer och ansök till Bruno Mathsson Design Residency

Vistelsestipendium i Grez-sur-Loing

Sedan hösten 2023 har vi ett nytt vistelsestipendium i Grez-sur-Loing. Vistelsestipendiet är årligt och en månad långt och kommer alternera mellan bild- och formkonstnärer och författare med anknytning till Jönköpings län. Syftet med stipendiet är att ge konstnärer och författare möjlighet till koncentrerat arbete, men också att knyta kontakter. Ansökan till Grez-sur-Loing öppnar i januari 2025. 

Läs mer och ansök om vistelsestipendium i Grez-sur-Loing