Kultur

Slöjdklubb för barn

Hopprep
Slöjdklubbens verksamhet bygger på en pedagogik där barn får möjligheten att upptäcka slöjdens material och verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa med händerna. Att slöjda är ett sätt att lära sig behärska sin kropp, förstå att man kan göra själv, lösa problem och göra det man vill och behöver. Foto: Johan W Avby

Slöjdklubben är en klubb för slöjdintresserade 7-14-åringar. Slöjdklubben är rikstäckande men består av lokala klubbar runt om i landet där man träffas och slöjdar.

Slöjdklubben i Jönköping

Dag och tid: Tisdag och onsdagar klockan 16.30-19.00, 7 ggr varannan vecka. Höstterminen startar 10 september.
Plats: Hemslöjdens Hus, Hus B9, Länssjukhuset Ryhov
Kontakt: Filippa Boqvist, 010-242 59 96, filippa.boqvist@rjl.se
Arrangör: Jönköpings läns hemslöjdsförbund och Kulturutveckling, Region Jönköpings län. 

Slöjdklubben Kulturgatan Bodafors

Start första veckan i september.
Kontakt: Filippa Boqvist, 010-242 59 96, filippa.boqvist@rjl.se
Arrangör: Kulturgatan Bodafors, Jönköpings läns hemslöjdsförbund och Kulturutveckling, Region Jönköpings län.

Slöjdklubben i Habo

Kontakt: Anna Kjellander, 0733-70 19 18, anna@annakj.se 

Slöjdklubben i Tranås

Kontakt: Tranås Slöjdförening Matilda Forsärla, 0739-39 43 87 eller Elisabeth Linderfalk, 0706-56 71 83, slojditranas@gmail.com  

Slöjdklubben i Värnamo

Kontaktperson: Elin Ljungqvist, 0370 – 37 76 78, elin.ljungqvist@varnamo.se