Kultur

Prioriterade målsättningar hemslöjd

Korsstygn som bildar en glad minecraftgubbe på gammalt foto.
Nutida hemslöjd får man genom att kombinera olika tekniker på nytt sätt. Pixlar i modern tappning, ett verk av Britta Johanson.

Hemslöjd är starkare och mer mångfacetterat än någonsin. Fler aktörer är involverade, vilket både fördjupar och breddar verksamhetsområdet.

Hemslöjd är påtagligt och värdebärande, på en gån materiell och immateriell kultur, och innefattar ett brett omfång från pyssel till konst, livsstilsfrågor och politiskt engagemang.

Hemslöjd kan vara en avgörande faltor för upplevd hälsa och livskvalitet. Digitalieringen ger förutsättningar för nya sätt att skapa, nya mötesplatser, uttryck och nya samarbeten när det lokala knyts ihop med det globala. Hemslöjd kan vara samhällsutveckling i i praktiken med kutlur, näring och hållbarhet i fokus.

Region Jönköpings län ska:

  • främja intresset för och tillgången till hemslöjd
  • skapa mötesplatser och produktionsplattformar för slöjdare
  • stärja hemslöjdens möjligheter att bidra till individens och samhällets utveckling.
  • utvidga möjligheterna för hemslöjden att vara en kunskapsbärare för hållbar utveckling.