Kultur

Hemslöjd

Illustrationer av människor som ägnar sig åt hemslöjd.
Foto: Johan W Avby

Det regionala uppdraget för hemslöjdsverksamheten är att stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur ett kultur-, närings- och hållbarhetsperspektiv. Verksamheten ska även ta tillvara och utveckla hemslöjdens material- och teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet.

Vi främjar verksamhet för kunskap, bildning och kompetens inom hemslöjdsområdet genom en rad av aktiviteter. Genom att arrangera kurser, utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter arbetar vi för att utveckla slöjden i Jönköpings län.

Förenings- och nätverksträffar

I Hemslöjdens Hus träffas slöjdintresserade för att inspireras och skapa tillsammans. På andra platser i Jönköpings län driver lokala föreningar liknande verksamheter.

Vårens program för förenings- och nätverksträffar

Slöjdklubb för barn

Slöjdklubben vänder sig till barn som är mellan 7 och 14 år och bygger på en pedagogik där barn får möjlighet att upptäcka slöjdens material och verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa med händerna.

Läs mer om slöjdklubben

Utställningar

Utställningar kan vara många olika saker. Det kan betyda att lyfta in omvärlden eller lyfta fram det lokala. Det kan handla om små detaljer eller stora frågor men syftet är alltid att inspirera, väcka frågor och tankar, engagera, skapa mötesplatser och ge ny kunskap. Det kan vara i Hemslöjdens Hus eller på andra platser.

Läs mer om våra utställningar

Föreläsningar, samtal, workshops och slöjdcaféer

Vi arrangerar föreläsningar, samtal, workshops och slöjdkurser för att fördjupa kunskaper och initiera nya tankar och idéer som rör hemslöjdsområdet. Slöjdcaféerna är samlingspunkter runt slöjd. Deltagarna kan skapa i allt från klassiska naturmaterial och traditionella hantverk till experimenterande med nya tekniker och material.

Medlemsbladet Händer

Händer är ett medlemsblad fyllt med information om vad som händer inom hemslöjd i länet. Skapat av Jönköpings läns hemslöjdsförbund och utvecklarna på Kulturutveckling Hemslöjd, Region Jönköpings län.

Läs mer och ladda ner senaste numret av Händer