Kultur

Film

Illustration av människor  som spelar in film utanför en biograf.
Foto: Johan W Avby Illustration: Fredrika Ottosson

Det regionala uppdraget är att vara ett nav för länets filmkulturella insatser inom pedagogik, produktion samt visning.

Vi arbetar därför med filmkulturella insatser och stöd till regional kortfilms- och dokumentärfilmsproduktion samt värnar om de regionala biografernas utveckling i en brytningstid mellan analog och digital teknik.

Film för barn och unga

Filmpedagogik ger nya kommunikationsvägar i de lärande processerna. Filmpedagogiken ger barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och att stärka deras kunskaper om filmens språk och uppbyggnad.

Läs mer om film för barn och unga

Talang och produktion

Genom att ge coaching och teknikstöd och bygga nätverk stöttar vi filmproduktioner runt om i länet. Insatserna är främst riktade till unga filmare.

Läs mer om talang och produktion

Visning och spridning

Den digitala tekniken skapar tillgänglighet till nya visningsplatser, nya uttryck och berättelser. Genom filmfestivaler och filmtävlingar ger vi unga filmare stöd och bidrar till att hitta regionala talanger.

Läs mer om visning och spridning