Utvecklingsprojekt

dansare
Under 2016 genomförde kultur och utveckling dans Region Jönköpings län forskningsprojektet DANSResearch tillsammans med ShareMusic & Performing Arts samt Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola. Projektet bidrog med ökad kunskap om hur vi kan möta olika behov samt främja diskussion och förstärka kunskapsöverföringen inom dansområdet med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning, både i länet och nationellt. Foto: Johan W Avby
dansareKvinna som dansar

Region Jönköpings län arbetar främjande av danskonsten genom olika utvecklingsprocesser och projekt.

DansResearch

En närstudie av ett konstnärligt arbete, som utmanar de traditionella normerna, med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning.

DANSspår

Projektet DANSSpår ska verka för att dansen får en tydligare närvaro i länet genom att utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för dansen, öka kunskapen kring professionell dans i länet, samt residens och publikutveckling. För att den professionella dansens närvaro ska öka i länet. För att få fler spelplatser, ökad kunskap om dans som konstform och mer konstnärligt skapande i länet. 

Läs mer om DANSSpår, webbplatsen Utveckling i Jönköpings län(Extern länk)