Dans

Dansande kvinna.
Region Jönköpings län vill stärka intresset för dansen i länet, stärka dansens ställning och ge utövare i länet möjlighet till konstnärlig utveckling. Foto: Johan W Avby

Det regionala uppdraget är att stärka danskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform och utveckla dansens infrastruktur i länet. Vi arbetar därför med att sprida, vidareutveckla och synliggöra dans för allmänheten, speciellt för barn och ungdom i Jönköpings län. Vi sprider även kunskap om dans som konstform.

Utvecklaren för dans fungerar som ett nav i ett lokalt, regionalt och nationellt nätverk och kan hjälpa till med rådgivning vad gäller t ex dans i skolan och tips till arrangörer av dansföreställningar.

Prioriterade målsättningar dans

Utvecklingsprojekt

Genom olika utvecklingsprocesser och projekt främjar vi danskonsten i Jönköpings län.

Utvecklingsprojekt

Dansresidens

Dansresidens ger danskonstnären fördjupat arbete på en plats som inte är på hemmaplan. Det ger tid för fokuserat arbete, reflektion, undersökande och utvecklande av det egna konstnärliga uttrycket.

Dansresidens

Dans för barn och unga

Vi stimulerar och arrangerar dans för barn och unga i Jönköpings län.

Dans för barn och unga 

Fortbildning och workshops

Professionella utövare, dansledare, danselever får genom DANSWork möta danskonstnärer verksamma i Sverige.

Fortbildning och workshops