Kultur

Prioriterade målsättningar bild och form

Region Jönköpings län arbetar med att utveckla förutsättningarna för bild, form och gestaltad livsmiljö i Jönköpings län.

Genom att möjliggöra konsupplevelser för länets invånare, främja eget skapande och skapa förutsättningar för bils- och formkonstnärer och designers att bo och verka i länet, bidrar området till länets utveckling.

Region Jönköpings län ska

  • främja intresset för och tillgången till bildkonst, form och design
  • främja mötesplatser och produktionsplattformar för länets bild- och formkonstnärer
  • stärka länet som bildkonst-, form- och desginregion.
  • etablera residens för bild- och formkonstnärer
  • avsätta medel till utställningsaktörer för medverkansersättning
  • tillämpa enprocentsregeln vid gestaltning i Region Jönköpings läns lokaler
  • förvalta och tillgängliggöra Region Jönköpings läns konstsamling