Digital delaktighet och kompetens

Ett barn står och tittar ner på en stor digital skärm.
Biblioteksutveckling stödjer Glänta - barnbibliotek på sjukhus, i att prova nya digitala verktyg och metoder. Foto: Johan Werner Avby

Biblioteksutveckling Region Jönköpings län stödjer folkbibliotekens roll som aktör i den digitala samhällsutvecklingen.

På så sätt skapas möjligheter för invånarna att bli digitalt delaktiga.

Detta sker genom att

 • Stimulera till ökad kompetens inom medie- och informationskunnighet (MIK)
 • Stödja biblioteken i att tillämpa nya digitala verktyg och metoder
 • Samverka med andra aktörer inom digital utveckling
 • Synliggöra bibliotekens roll i den lokala och regionala digitala utvecklingen.

Utvecklingsprocesser

Digital transformation

Det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus pågick under 2018-2020 för att stärka bibliotekens digitala utveckling. Vi fortsätter satsningen i Jönköpings län under rubriken Digital transformation genom:

 • att samordna ett nätverk för kunskapsdelning av medarbetare som har genomgått utbildningen Att leda bibliotekens digitala transformation.
 • stöd i att ta fram handlingsplaner för digital kompetens- och verksamhetsutveckling samt stöd för att aktivt utveckla och omsätta sin digitala kompetens i verksamheten med användaren i fokus.
 • lärresursen Digiteket, som utvecklats under projekttiden och som finns kvar och fylls på med nytt material. Den är fortsatt tillgänglig på Digiteket(Extern länk) (extern länk).
 • erbjudande om handledarutbildning i Minibladets reporterskola med start hösten 2021.

Stöd för digital kompetens- och verksamhetsutveckling

Som en fortsättning på Digitalt först med användaren i fokus kan folkbiblioteken i Jönköpings län under 2022 söka medel från Biblioteksutveckling för satsningar inom digital kompetens- och verksamhetsutveckling. Stödet ska främja lärande i personalgruppen, gärna tillsammans med användare. Det kan bland annat användas till kostnader för personal, föreläsare eller utrustning. Maxbeloppet som kan sökas är 25 000 kr.

Har ni en idé och vill ansöka? Kontakta Linn Holmstedt.

Några förslag på vad stödet skulle kunna användas till:

 • Fortbildning och programverksamhet inom MIK, källkritik, IT-säkerhet.
 • Fortbildning och programverksamhet inom digitalt skapande och berättande.
 • Fortbildning kring filmskapande och för produktion av filmer för att marknadsföra biblioteksverksamheten.

Biblioteksutveckling tar emot ansökningar fram till 30 november och de hanteras löpande, besked lämnas inom 10 arbetsdagar. Redovisning sker genom dokumentation och deltagande i ett kunskapsdelande tillfälle under våren 2023.