Integration

En man med afrikanskt ursprung samtalar med unga pappor med utländskt ursprung

Forskning visar att hälsan hos invånare med migrantbakgrund inom flera områden är sämre än hos svenskfödda. Den visar även att dessa individer ofta upplever vissa specifika hinder som kan påverka deras hälsa och tillgängligheten till vård, exempelvis språkliga och kulturella skillnader och diskriminering. Detta arbetar vi för att förändra.

Genom riktade insatser med hjälp av hälsokommunikatörer och hälsoguider sprider vi hälsoinformation på invånarens modersmål. I detta samverkar vi med regionala, kommunala och ideella aktörer. Vi erbjuder även utbildning till dels vår egen personal, dels våra samarbetspartners i frågor som kulturmedvetenhet, interkulturell kommunikation, diskriminering och rasism inom sjukvården.