Så kontaktar du vården

Natur- och kulturstigen Slingan

Karta över Slingan
Vid Värnamo sjukhus finns natur- och kulturstigen Slingan

I området kring Värnamo Sjukhus finns natur- och kulturstigen Slingan. Stigen ger möjlighet att lämna vårdmiljön och få en stund i naturen om du vill avnjuta en stillsam promenad. Den är också ett motionsspår för dig som vill uppleva närområdets natur, kultur och historia. Slingan är knappt två kilometer och går på park och skogsmark. Dessutom finns det konstverk, skulpturer och växtlighet att vila ögonen på. Det finns bänkar för vila. Du kan gå åt vilket håll du vill.

Natur- och kulturstigen Slingan har skapats för patienter, anhöriga och personal som har möjlighet att lämna vårdmiljön och få en stund i naturen.

Forskning visar att naturen är bra för vår hälsa och tillfrisknande. Stressnivån sjunker och koncentrationsförmågan ökar när vi vistas i naturen.

Att vistas i naturen är bra för vår hälsa och tillfrisknande, naturen får din stressnivå att sjunka och ökar din koncentrationsförmåga. När du promenerar runt Slingan har du även möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra fundera på existentiella frågor – hur du ser på livet och vad som är viktigt för dig.

Tankegången

När du promenerar runt Slingan och njuter av naturen har du även möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra fundera på existentiella frågor – hur du ser på livet och vad som är viktigt för dig. Via en QR-kod får du i din telefon med dig några tankar för din vandring.

Frågorna är hämtade från samtalskorten Frön till Livsmod och Livsglädje skapade av Lena Bergquist och formgivna av Åke Paulsson. Texterna är inspirerade av WHO:s åtta dimensioner för att stärka vår existentiella hälsa. Genom att antingen klicka på Reflektion eller Praktisk övning kommer ett slumpmässigt kort att visas på din skärm. Du kan när som helst ta upp ett nytt kort.

Frågorna och övningarna används med fördel i miljöer med naturinslag men för den som inte kan ta sig ut i naturen går det bra att använda dem på vårdavdelningen eller var som helst. Informationsskyltar med QR-koden och en folder om Slingan finna att hämta på flera platser vid Värnamo sjukhus. Välkommen till nya tankegångar!