Så kan du påverka

Invånarenkät - upplevelser av sjukvård och omsorg under covid-19 pandemin

Hur har du upplevt sjukvård och omsorg under covid-19 pandemin?

Vi är väldigt intresserade av att få veta hur du som invånare, upplevt hälso- och sjukvården och/eller vård och omsorg under pandemin.

Alla tankar, idéer och synpunkter är värdefulla! Även du som inte haft kontakter med hälso- och sjukvård och omsorg är välkommen att tycka till. Dina svar är helt anonyma.

Var med och utveckla vård och omsorg

Inom Region Jönköpings län och länets kommuner arbetar vi tillsammans för att ta vara på erfarenheter och upplevelser av den pågående covid-19 pandemin. De lärdomar vi gör blir en grund för det framtida arbetet inom hälso- och sjukvård och omsorg i Jönköpings län.

Berätta för oss om dina upplevelser av sjukvård och omsorg under covid-19 pandemin

Enkäten är helt anonym. Du ska alltså inte delge personuppgifter, exempelvis namn, personnummer eller kontaktuppgifter.

Jag svarar på enkäten i rollen som
Jag identifierar mig som