2024

Handlingar och protokoll för Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö - TIM

Nämnd 23 januari

Kallelse med handlingar (pdf-fil, 2135 kB)

Protokoll  (pdf-fil, 1690 kB)

Nämnd 21 februari

Kallelse med handlingar (pdf-fil, 16533 kB)

Protokoll  (pdf-fil, 2146 kB)

Nämnd 9 april

Kallelse med handlingar (pdf-fil, 60944 kB)

Protokoll (pdf-fil, 2476 kB)

Nämnd 28 maj

 

Nämnd 18 juni

 

Nämnd 3 september

 

Nämnd 8 oktober

 

Nämnd 10 december