Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 10 december 2019