Nämnden för folkhälsa och sjukvård 26-27 februari 2019