Nämnden för folkhälsa och sjukvård 22 januari 2019