Nämnden för folkhälsa och sjukvård 17 september 2019