Nämnden för folkhälsa och sjukvård 15 oktober 2019