Nämnden för folkhälsa och sjukvård 10 december 2019