Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 28 februari 2018