Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 18 september 2018