Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 11 december 2018