Samarbete med vänregioner

Samarbete med vänregioner

Människor som står och pratar
Nya relationer skapar tillfällen till förnyelse och utveckling. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län samarbetar med tre vänregioner, Alytus i Litauen, Jerevan i Armenien och Tianjin i Kina. Arbetet går ut på att skapa gemensamma projekt och ömsesidigt utbyte.

Genom att aktivt delta i globaliseringen och den internationella konkurrensen kan vårt län skapa nya relationer med andra människor, med andra platser och med andra länder. Nya relationer skapar tillfällen till förnyelse och utveckling.

Vänregion Alytus, Litauen

Samarbetet med Alytus län i Litauen inleddes 1996, då dåvarande Landstinget i Jönköpings län tecknade en avsiktsförklaring med Alytus län.

Sedan dess har gemensamma projekt inom hälso- och sjukvården genomförts; till exempel inom tandvård, akutvård, intensivvård, operation, miljö/smittskydd, kvinnohälsovård, omvårdnad och primärvård. Det har även genomförts projekt inom kultur och utbildning.

Samarbetet har gått från att vara inriktat på bistånd till ett ömsesidigt utbyte där verksamheter tar del av varandras utvecklingsprocesser, lär sig av varandra och byter erfarenhet.

Vänregion Jerevan, Armenien

Samarbetet med Jerevan i Armenien inleddes 2014, då dåvarande Landstinget i Jönköpings län tecknade en avsiktsförklaring med hälsoministeriet och universitetet i Jerevan.

Samarbetet ska främst ske inom områdena hälso- och sjukvård och regional utveckling med syfte att byta kunskaper och erfarenheter samt stärka relationen mellan Sverige och Armenien.

Syftet är att öka samarbetet och vänskapen mellan medicinsk personal inom båda regionerna. Samarbetet ska leda till ett regionöverskridande samarbete inom områdena folkhälsa, hälso- och sjukvård och utbildning.

Vänregion Tianjin, Kina

Samarbetet med Tianjin i norra Kina inleddes 2009 då Länsstyrelsen, dåvarande Regionförbundet Jönköpings län och Jönköpings kommun, slöt ett samarbetsavtal med Tianjin. Tianjin har ca 12 miljoner invånare och är idag en av Kinas mest expansiva regioner.

Kina är en av världens snabbast växande ekonomier. Att öka kunskapen om och stärka relationerna med både företag och offentliga aktörer i Kina är därför en viktig strategisk fråga för Jönköpings län.

Att stärka allianser mellan högskolor och universitet inom viktiga fokusområden är ett sätt att långsiktigt skapa samarbeten, investeringar och etableringar på båda sidor.