Psykiatriska kliniken, Värnamo

Fyra personer som samtalar

Om oss

Psykiatriska kliniken i Värnamo har fyra öppenvårdsmottagningar och en slutenvårdsavdelning som möter patienter med olika psykiatriska tillstånd som tillhör den specialiserade vården. Du kommer att tillhöra en av våra öppenvårdsmottagningar där du ingår i multidisciplinärt team med läkare, psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska, kurator, skötare, arbetsterapeut, sjukgymnast med flera. I teamarbetet får du, dels bidra med din kompetens, dels lära av övriga professioner. Du ges möjlighet att arbeta både på egen hand i patientärenden, men också tillsammans med kollegor.

Det här får du arbeta med

Arbetsuppgifterna är anpassade så att du i din PTP-tjänstgöring ska få den kompetens och erfarenhet du behöver för framtida psykologarbete. Det innebär att du i direkt patientarbete kommer att få arbeta med både bedömnings- utrednings- och behandlingsarbete. Utredningsarbete innefattar främst frågeställningar gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du samarbetar med läkare, psykolog, psykoterapeut samt arbetsterapeut och genomför bedömning/fördjupad utredning utifrån en behovsanpassad modell. I behandlingsarbete får du tillämpa den psykoterapeutiska kompetens du har med dig från utbildningen, främst vid individualterapier, men eventuellt även vid gruppbehandling tillsammans med kollega. Inför din uppgift och övrigt psykologarbete för vi gärna en dialog kring dina intressen och om du på något sätt vill bidra i det vi ser att kliniken har behov av att belysa och utveckla.