Barn- och ungdomsenheten

Sköterska som tar hand om en litet barn

Barn- och ungdomshälsan

Om oss

På barn- och ungdomshälsan finns flera olika professioner representerade så som psykolog, kurator, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Genom veckovisa behandlingskonferenser ges möjlighet att ta del av andra professioners kunskap för att tillsammans erbjuda patienter god vård.

På barn- och ungdomshälsan arbetar man med barn, unga och deras familjer på primärvårdsnivå. Arbetet innefattar kortare kontakter med fokus på barn och ungas psykiska hälsa där man får möta en stor variation i patienters problematik. Arbetet bedrivs främst utifrån kognitiv beteendeterapi och FACT (focus, accept, choose, take action), med främst fokus på system och familj. Inom ramen för barn- och ungdomshälsan finns individuella behandlingar, föräldrastöd, grupper riktade till föräldrar, internetbaserade behandlingar och utbildningar som riktar sig till barn, unga och deras föräldrar. Som PTP-psykolog ges man möjlighet att både bedriva och auskultera i verksamhetens olika insatser.

Det här får du arbeta med

Som PTP-psykolog på barn- och ungdomshälsan ges du möjlighet till utveckling i psykologrollen både genom det dagliga arbetet i samarbete med erfarna kollegor, utbildningar, extern handledning och genom att delta i regionens PTP-program. Tid för övrigt psykologarbete ges och idéer för att utveckla verksamheten välkomnas. Utredningsarbete görs hos vårdgrannar vilket ger möjlighet till insyn i verksamheter utöver den egna. Gällande schemafrågor är verksamheten flexibel och möjlighet att styra över den egna tiden finns.