Patientnämnd

Patientnämnden har bland annat i uppdrag att stötta och hjälpa patienter och närstående som har synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården.

Enligt lag har alla landsting och regioner en patientnämnd som är fristående från hälso- och sjukvården. Patientnämnden i Region Jönköpings län består av politiker som behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län.

Stöttar vid synpunkter och klagomål

Vi i patientnämnden stöttar patienter och närstående som har synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården. Vi sammanställer också de synpunkter och klagomål som vi får. Slutsatserna använder vi för att vården ska bli bättre. 

Patientnämnden samarbetar med Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det innebär att vi ska informera IVO om det finns något som de behöver granska.

Om du inte är nöjd med vården, 1177 Vårdguiden (Extern länk)

Om du inte är nöjd med tandvården, 1177 Vårdguiden (Extern länk)

Utser och utbildar stödpersoner

Vi i patientnämnden har också i uppdrag att utse och utbilda stödpersoner till de som tvångsvårdas eller isoleras. Stödpersonen är fristående från sjukvården och har i uppdrag att fungera som en medmänniska för den som är tvångsvårdad.

Stödperson för dig som tvångsvårdas eller isoleras, 1177 Vårdguiden (Extern länk)