Regionfullmäktige 6 februari 2018

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 247 kB)
Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 13272 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 96 kB)

Pm (pdf-fil, 29 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6.  Granskning av delårsrapport 2017:2 (pdf-fil, 677 kB)
 7. Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken (pdf-fil, 1865 kB)
 8. Granskning av regionens arbete med att utnyttja  (pdf-fil, 22381 kB)

  möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK) (pdf-fil, 22381 kB) (pdf-fil, 1865 kB)
 9. Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt (pdf-fil, 25285 kB)

 10.  

  Motion - Dags att kartlägga läkemedelsberoendet (pdf-fil, 1268 kB)
 11. Motion - Erbjud provtagning eller screening för  (pdf-fil, 1604 kB)

  att förebygga kolon och rektalcancer för personer  (pdf-fil, 1604 kB)

  över 60 år (pdf-fil, 1604 kB)

 12.  

  Motion - Bygg miljö- och energismart - bygg i trä (pdf-fil, 2083 kB)
 13. Motion - Högre ersättning för att jobba inom  (pdf-fil, 646 kB)

  primärvården istället för hyrläkare (pdf-fil, 646 kB)
 14. Motion - Mindre kött och bättre kött - för  (pdf-fil, 2622 kB)

  klimatet, hälsan och miljön (pdf-fil, 2622 kB)
 15. Motion - Nu blir vi väl MR-Region (pdf-fil, 1817 kB)

 16.  

  Motion - Bygg studentbostäder i regionens regi (pdf-fil, 339 kB)
 17. Almi Företagspartner Jönköpings AB -  (pdf-fil, 342 kB)

  bolagsordning (pdf-fil, 342 kB)
 18. Svar på interpellationer och frågor
 19. Fördelning av inkomna motioner (pdf-fil, 54 kB)
 20. Fördelning av inkomna granskningar från regionrevisionen (pdf-fil, 533 kB)
 21. Anmälningsärenden
 22. Valärenden
 23. Avslutning

Anmälningsärenden

Övrigt

Protokoll från Regionfullmäktige i Östergötland – val av ordförande och två vice ordföranden i Samverkansnämnden för sydöstrasjukvårdsregionen (pdf-fil, 182 kB)

Skrivelse från Länsstyrelsen – Landstingets indelning i valkretsar mm (pdf-fil, 1972 kB)
– RJL 2017/1216 (pdf-fil, 1972 kB)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/3392 (pdf-fil, 523 kB)

Ny ersättare för ersättare/ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/2412 (pdf-fil, 347 kB)

Ny ersättare för ersättare/ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/3142 (pdf-fil, 357 kB)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/1897 (pdf-fil, 684 kB)

Ny ersättare för ersättare/ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/3218 (pdf-fil, 362 kB)

Ny ersättare för ledamot i landstingsfullmäktige – RJL 2017/2410 (pdf-fil, 465 kB)