Regionfullmäktige 29 augusti 2023

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 2363 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 144 kB)

PM (pdf-fil, 132 kB)

 

Ärenden

Protokollet justeras och tillkännages på Region Jönköpings läns ansagstavla senast 14 dagar efter sammanträdet

Kungörelse och handlingar (pdf-fil, 62502 kB)