Regionfullmäktige 7 april 2020

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 1232 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 2563 kB)

 

Kungörelse (pdf-fil, 30 kB)

PM (pdf-fil, 105 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 april kl 15.30 på Regionens hus

 Kungörelse samt handlingar (pdf-fil, 61488 kB)