Region Jönköpings län vill inspirera och inspireras under Almedalsveckan

Region Jönköpings län vill inspirera och inspireras under Almedalsveckan

Personer i samtal
Region Jönköpings län medverkar även i sommar i Almedalen. Här en bild från förra året där Rachel De Basso (S), regionstyrelsens ordförande deltog i ett seminarie om hälso- och sjukvården tillsammans med Lisbeth Löpare Johansson, nationell samordnare SKR, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister och Anette Nilsson, utvecklingsstrateg. Foto: Christoffer Hägg

Jönköpings län är en region på stark frammarsch, präglad av en unik samverkan och ljusa framtidsutsikter. Men också ett län med stora behov. Det kommer att märkas under årets medverkan i Almedalsveckan där Region Jönköpings län även i år öppnar upp en mötesplats för spännande samtal, inspiration och debatt.

Bakom arenan Mötesplats Jönköpings län står Region Jönköpings län som i år samverkar med kollegor i Regionsamverkan Sydsverige och Småland Blekinge Halland South Sweden. I seminarieprogrammet finns en rad länskopplingar och i panelsamtalen kommer röster från en rad länsaktörer att höras.

Här ryms kommuner, näringsliv, utbildnings- och kulturinstitutioner. Ambitionen är att i Almedalen tillsammans rikta ljus på länets viktigaste frågor och skapa en attraktiv mötesplats för kunskapsutbyten, opinionsbildning, stärkta relationer, men också hitta nya ytor för dialog.

Seminarieprogrammet är brett och framtidsinriktat, och syftar både till att väcka opinion och sprida goda exempel. Under de tre dagarna uppmärksammas ett femtontal nationellt högaktuella frågor inom allt från kompetensförsörjning och infrastruktur till sjukvård, energi och EU-frågor.

Almedalen är en nationell arena som samlar de nationella, regionala och kommunala perspektiven på framtiden, hållbar utveckling, forskning, innovation och tillväxt. Arenan ger tillträde till opinionsbildare och beslutsfattare och utgör en viktig plattform för dialog och debatt för att driva och få genomslag för länets prioriterade frågor – utifrån en gemensam regional utvecklingsstrategi.

Almedalsveckan pågår i år den 25-29 juni.

Mötesplats Jönköpings län ligger utmed Strandvägen i Visby.

Läs mer om vårt seminarieprogram på rjl.se/almedalen. Där kommer du också att kunna hitta länkar till våra digitala sändningar. Alla seminarier livesänds och spelas in.