Pressinformation från akutmottagningarna

Om pressmeddelande från akutmottagningarna

Pressinformation publiceras i samband med olyckor eller andra händelser när en eller flera personer har förts till sjukhus.

Vid olyckor eller andra händelser med högt allmänintresse publicerar Region Jönköpings län pressinformation om patienters skadeläge när de förts till sjukhus. Publiceringen kan dröja på grund av de förutsättningar som ofta råder på en akutmottagning vid akuta skador och olyckor.

Pressinformation i samband med olyckor publiceras enligt standard:

  • En publicering per patient
  • Tidpunkt för händelsen
  • Till vilket sjukhus patienten är förd
  • Typ av händelse, exempelvis trafikolycka
  • Skadeplats/ort
  • Patientens kön och ålder (anges i 10-årsintervaller)
  • Skadegrad – anges som lindrig, allvarlig eller livshotande

Inga uppgifter via telefon eller e-post

För att ge alla medier tillgång till korrekt information samtidigt publiceras pressinformationen på regionens webbplats, rjl.se.

Akutmottagningarnas viktigaste uppgift är att ta hand om patienterna. Därför kan det dröja innan pressinformation publiceras. Ring inte till akutmottagningarna. Information om skadegrader lämnas varken via telefon eller via e-post.

Endast publicering i samband med vård på akutmottagningen

Publiceringen ligger på rjl.se i 48 timmar. I de allra flesta fall finns därefter ingen möjlighet att ge uppföljande information om skadeläget eller var patienten tar vägen efter akutmottagningen.

Pressinformation vid större händelser

Vid händelser med mycket högt allmänintresse kommer pressmeddelanden att publiceras under Nyheter och pressmeddelanden på rjl.se, och beroende på händelsen så kommer undantagsvis uppföljningar av skadeläget att publiceras. Dessa uppföljningar ansvarar presstjänsten för.

Information om dödsfall

Information om dödsfall i samband med olyckor lämnas i första hand av polisen. Om patienten avlider på akutmottagningen kan Region Jönköpings län publicera det efter att anhöriga är underrättade.

Pressinformation kan inte alltid publiceras

Ibland kan vi inte lämna ut information om patientens tillstånd. Vi ber medierna om förståelse för detta. Att lämna ut pressinformation om patienters skadeläge är en avvägning mot patientsekretessen. Inom hälso- och sjukvården gäller samma sekretesskydd för alla patienter. Patientsekretessen omfattar uppgifter om sjukdomstillstånd, samt även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Invånare i Jönköpings län ska alltid kunna känna förtroende för hälso- och sjukvården – därför är patientsekretessen viktig. I de allra flesta fall finns därför ingen möjlighet att följa patienten efter den första rapporten från akutmottagningen för att ge uppdaterad information om skadeläget.