AT på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Vi erbjuder:

  • Ett modernt medelstort länssjukhus.
  • Vårdcentraler med god bemanning.
  • Tjänstgöring med bra introduktion och handledning.
  • God sammanhållning i AT-gruppen.
  • Bra kommunikationer.

Vilka är vi?

Region Jönköpings län hör till Sveriges större landsting/regioner. Jönköpings kommun är Sveriges tionde största.

Länssjukhuset Ryhov, med plats för 410 patienter, är ett modernt och väl sammanhållet sjukhus. Samarbetet med vårdcentraler i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner är välutvecklat. Vi är cirka 3 300 medarbetare varav cirka 350 är läkare. Vårt upptagningsområde är cirka 149 000 invånare.

AT-block

AT-blocken i Jönköping omfattar 21 månader. AT-blocken startar i februari, maj, augusti respektive november.

Ansökan, intervju och urval

Vid ansökan använd vår elektroniska ansökningsblankett kompletterad med personligt brev samt LADOK-utdrag/läkarexamensbevis samt minst en klinisk referens. Utländska sökande ska ha tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige.
Socialstyrelsens webbplats (Extern länk)

Vi tar helst emot pdf-filer, men tillåter alla dessa filformat: pdf, doc, docx, ppt, pptx, txt, rtf, htm, gif och jpg.  

Intervjuer genomförs löpande. Blir du aktuell för intervju kan inbjudan komma med kort varsel.

Våra urvalskriterier är en sammanvägning av meriter, AT-intervju och referenser. Vi försöker skapa en bred AT-läkargrupp med olika intressen och specialinriktningar. Forskningsintresse är välkommet men inte nödvändigt.

Utbildningen

AT-blocken inleds med introduktion. Halva AT-gruppen börjar sedan med ett kirurgiskt halvår och andra halvan med ett medicinskt halvår, därefter byter man.

Boende

Det finns ett antal personalbostäder för uthyrning under kortare tid. Möblerad lägenhet för uthyrning högst sex månader samt omöblerad lägenhet med uthyrning högst två år. Uthyres under förutsättning att du är anställd inom Region Jönköpings län. För mer information telefon 010-242 11 90 eller mail personalbostader.jonkoping@rjl.se

På Jönköpings kommuns webbplats finns telefonnummer till de flesta hyresvärdar. Här kan du även anmäla intresse för bostad till olika hyresvärdar.
Jönköpings kommuns webbplats (Extern länk)