Filmproduktion

Produktionsdelen är koncentrerad till nätverksbygge, coaching och teknikstöd, som främst riktar sig till unga och unga vuxna filmare.

Vi erbjuder i mån av tid produktionsresurser för dokumentär/informationsfilmer till offentliga verksamheter och arrangemang. Vi förmedlar uppdragen till etablerade men inte nödvändigtvis professionella filmare i Jönköpings län.

Vi har producerat både lokala och nationella produktioner med hjälp av regionala filmarbetare. Kostnadsförslag diskuteras för varje enskilt projekt.

Lån av utrustning

Det finns möjlighet att i mindre omfattning låna filmteknik, till exempel HD videokameror samt en semiprofessionell kamera med DV-band-teknik.

Utvecklingsbidrag manus och förproduktion

Utvecklingsbidraget ska stimulera nya filmare och nya berättelser med koppling till Jönköpings län. Utvecklingsbidrag film går att söka för filmprojekt som befinner sig i förproduktionsstadium.
Utvecklingsbidrag film: Manus- och förproduktionsstöd(Extern länk)

Manuscoachning

Du kan få hjälp att analysera filmidéer och få tips till den fortsatta arbetsprocessen.