Hbtqi

Man med färgglad utstyrsel som viftar med en regnbågsflagga med en prideparad i bakgrunden

När det gäller hbtqi-frågor arbetar Region Jönköpings län under devisen Vi är till för alla. Ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller någon av våra andra verksamheter.

Region Jönköpings län arbetar för att förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer. Alla ska känna sig välkomna i våra verksamheter och att arbeta hos oss, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck. 

Vi erbjuder utbildning och diplomering inom hbtqi-frågor till alla verksamheter inom organisationen och till våra samarbetspartners.

Vi medverkar i länets olika prideveckor 

Region Jönköpings län har varit bidragsgivare och medarrangör till prideveckan i Jönköping/Qom ut sedan starten 2013. Vi finns också med i liknande sammanhang i flera av länets övriga kommuner.