Nämnden för folkhälsa och sjukvård 19 november 2019