Arbetsplatser

Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats

En sjuksköterska sitter och pratar i telefon vid ett skrivbord och läser på ett papper. En kollega lutar sig fram bredvid och läser på samma papper.
Här är det kul att vara medarbetare. Foto: Johan W Avby

Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset är en utvecklande verksamhet där vi vårdar patienter som är i behov av specialiserad medicinsk- och geriatrisk vård. Kliniken har en historia av innovativt, systematiskt och evidensbaserat kvalitetsarbete med stort patientfokus. Sedan 2014 är klinikens ledningssystem certifierad enligt ISO 9001: 2008.

Vi erbjuder

Medicin- och geriatrikkliniken är en arbetsplats med stora möjligheter till ett engagerande arbete, där du som medarbetare utvecklas och kan välja olika inriktningar inom samma klinik. Medicin- och geriatrikkliniken erbjuder ett varierande arbete med högt kollegialt stöd.

Som omvårdnadspersonal på kliniken får du arbeta med flera specialiteter, vilket ger dig bred kompetens. Som medarbetare på medicin- och geriatrikkliniken erbjuds du även stora möjligheter till kompetensutveckling och fördjupning. Vi arbetar för en god arbetsmiljö i nya toppmoderna lokaler.

Yrkes hos oss

  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadmininstratörer

Att jobba hos oss

Du får arbeta med specialiserad medicinsk och geriatrisk vård för vuxna inom nio olika specialiteter fördelade på sex vårdenheter med integrerad öppenvård. Specialiteter som hematologi, endokrinologi, kardiologi, neurologi, nefrologi, gastroenterologi, akutgeriatrik, dialys och lungmedicin. Samtliga vårdenheter har integrerad sluten- och öppenvård.

På medicin- och geriatrikkliniken arbetar vi enligt modellen för personcentrerad vård och patientnärmre vård. Det är arbetssätt som sätter patientens berättelse, behov och delaktighet i centrum och ger bättre arbetsmiljö för personalen.

Vi tror på att god vård alltid sker i samverkan med såväl patienter och närstående som andra samarbetspartner inom specialistsjukvården, primärvården och kommunerna på Höglandet. Samverkansnätverket Esther är ett av flera exempel på detta. Hög kvalitet på vården är något vi systematiskt arbetar för varje dag på alla nivåer i organisationen på mottagningarna, avdelningarna och på akutmottagningen. I detta arbete har patientsäkerhetsfrågorna en viktig roll.

Vi utvecklar och utvecklas

Våra medarbetare arbetar kontinuerligt och systematiskt med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. Alla medarbetare deltar i förbättringsarbete och introduceras därmed i förbättringskunskap med tillhörande verktyg. Det är en förutsättning för att vi ska lyckas säkerställa högsta möjliga patientsäkerhet och bästa möjliga vård.

Vi mäter och följer noga upp:

  • riskbedömningar avseende fall, malnutrition, trycksår, ohälsa i munnen, urinretentio
  • vårdrelaterade infektioner
  • hygienmätningar
  • patientnöjdhet och personalnöjdhet