Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 23 januari 2018