Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 20 november 2018